Velkommen

Historie

Gravørfirmaet Schwartz blev startet den 3. maj 1960 af Erik Schwartz på den adresse, hvor firmaet stadig har til huse.
I 1960 var betingelserne for at starte virksomhed meget sværere end i dag, og det var samtidig næsten umuligt at skaffe sig en almindelig bolig. Erik Schwartz slog to fluer med et smæk, og etablerede sig på Vodroffsvej 28 med såvel værksted som bolig - det vil sige værksted i stueetagen og familiebolig på første sal.
 
Denne kombination holdt kun til 1967, hvor pladsen for såvel familien som firmaet var blevet for trang. Første sal blev inddraget til firmabrug, og familien flyttede ud.
  
Udvidelsen af firmaet var nødvendiggjort af to grunde. Dels var ordreporteføljen vokset væsentligt, og dels havde gravørbranchen udviklet sig fra at være almindeligt håndværk til industri. Det indebar for en virksomhed som Schwartz, der ønskede at være på forkant med udviklingen, en naturlig udvidelse af maskinpark, hvilket naturligvis krævede mere plads.
Virksomheden udviklede sig støt og roligt, og i 1980 kom Erik Schwartz’ søn Ken i lære som gravør og blev udlært i 1984.
For at bibeholde såvel kontinuitet som dynamik i firmaet påbegyndte man i 1995 et glidende generationsskifte. Det betød, at Ken overtog en del af firmaet for så i år 2000 at overtage hele ledelsen.
Siden har firmaet været igennem en hastig udvikling og fornyelse, ikke mindst fordi man både har fornøjelse af Ken Schwartz’ dynamik, men også Erik Schwartz’ store erfaring.
Gravør Schwartz    Vodroffsvej 28    1900  Frederiksberg C    Tlf: 33310220    schwartz@schwartz.dk